Poems in Hindi by GURMEET SINGH DANG

Poem 1:

Datte hai har sapne ko hakikat ke makan mai badlne ke liye,
Keh do us har bhayank tufaan se ki wo unka kaam karte rahe.

Poem 2:

Anubhavo ke sire hai,
Behrupyo se ghire hai.

Poem 3:

Rup, dharm, vivek aur jin jin mai ghumao,
Par hunaro ko rok na pao.

- Written by: GURMEET SINGH DANG